Følelser – DNA – Immunforsvar

Arvin Larsen – Forsker inden for Homeøpatisk medicin har gennem de sidste 20 år fulgt med i forskning inden for psyko-neuro-immunologien, endokrinologien om hvorledes vores bevidsthed og følelser spiller en afgørende rolle i udviklingen af folkesygdomme.

(Denne artikel er skrevet af Arvin Larsen)


hiihhihi

Ny Forskning: Vores følelser og bevidsthed ændrer vores DNA og påvirker proteinsyntesen!

En undersøgelse fra Heart Math Instituttet i USA dokumenterer nu, at vores følelser griber dybt ind i vores DNA. Tænk hvis vi mennesker virkelig selv kan være medvirkende til at bevare Dna’ets struktur, gennem hele livet. Noget tyder på det er muligt. Men kun hvis vi formår at leve med en dyb følelsesmæssig balance!

HeartMath instituttet har nu dokumenteret, at kvaliteten af vores følelsesliv har direkte indflydelse på vores DNA og proteinsyntesen, forhold som er afgørende for kroppens evne til at danne enzymer, hormoner, immunstoffer mm. Undersøgelsen tager udgangspunkt i tidligere studie, som har vist en tilstedeværelse af Kvantekohærens i biologiske systemer. Studier som har vist at kvantefelter har indflydelse på neurologiske, immunologiske og cellulære forhold i kroppen.

Forskerne på HeartMath arbejder ud fra tanker og teorier om at hjertet fysisk er en elektrisk oscillator, der som en radiosender udsender kohærente frekvenser i kroppen, som genererer sundhed og vitalitet. De har gennemført forsøg som dokumenterer, at når mennesker fokuserer på at skabe dybe følelser af kærlighed og påskønnelse, opstår der en sammenhæng mellem hjertets kohærente ECG mønster og hjernens elektriske aktivitet.

Selvom hjertet er kendt for at udstråle et elektromagnetisk felt, tror forskerne, at den energetiske udveksling mellem hjertet og resten af kroppen også formidles gennem et kohærent kvantefelt, som de har døbt HjerteEnergien. De mener, at denne vitaliserende og positive HjerteEnergi involverer vores DNA, idet tidligere forskning har dokumenteret, at menneskets DNA spontant udstråler kohærente kvantefotoner.

Ud fra denne baggrund opsatte forskerne et forsøg, som én gang for alle skulle afklare sammenhængen mellem dybe kohærente følelser som Kærlighed, omsorg og påskønnelse, og hvordan denne HjerteEnergi, der kommer herfra, kan ændre DNA struktur.

Forsøget viste tydeligt denne emotionelle forbindelse mellem vores følelser og DNA resultat.

 • Harmoniske følelser som f.eks.: Kærlighed, omsorg og påskønnelse virker afstressende på vores DNA.
 • Negative følelser som f.eks.: Frustration, vrede og bekymring stresser vores DNA.
 • Afslappet eller stresset DNA er afgørende for bevarelsen af vores helbred.

 Hvis DNA stresses for meget betyder dette en alt for stram oprulning eller sammensnoning af vores dobbeltstrengede DNA. Dette bevirker at strukturen mellem de forskellige basepar kan forstyrres, således at DNA -replikationen, reparationen og transcriptionen kan forstyrres. Et stresset DNA kan derfor medføre problemer med proteinsyntesen, enzymer, hormoner og immunforsvar.

Resultatet af forsøg indikerer derfor, at vores HjerteEnergi direkte kan modulere basisfunktionerne i vores celler via den indflydelse energien har på vores DNA. En sådan forbindelse mellem kroppen og vores celler er ikke tidligere beskrevet i historien.

Den kohærente HjerteEnergi er væsentlig forskellig fra den almindeligt kendte elektriske og kemiske information mellem hjerte og hjerne og meget tyder på at forbindelsen mellem HjerteEnergi og krop er af kvantefysisk karakter.

FORSØG:

Deltagere:     Et antal forskere fra HeartMath instituttet

 • Flere dygtige alternative healere
 • 5 frivillige universitetsstuderende
 • Der blev foretaget elektrokardiogram (ECG) på alle deltagere.
 • Den kohærente score blev bestemt ud fra registreringen af de kohærente og non-kohærente udsving, som løbende blev optaget.
 • Der blev anvendt identiske eksempler fra en menneskelig moderkage, anbragt i små Testglas, disse blev uddelt til forsøgsdeltagerne.
 • Strukturen på hver af de udleverede DNA eksempler blev målt både før og efter forsøget, for at registrere hvordan forsøgsdeltagernes følelsesmæssige intentioner havde påvirket Dna’et.
 • Målingen blev udført ved hjælp af et UV-absorberingsspektrometer.

Et testglas blev også anbragt på Laboratoriets bord.

Ca. 1 min efter at de fysiologiske optagelser startede, blev alle testglas udleveret til deltagerne. De blev bedt om at fokusere og sende HjerteEnergi til deres DNA testglas i 2 min., hvorefter forskerne ville måle om HjerteEnergien fra deltagerne havde påvirket Dna’ets spiralstruktur i positiv eller negativ retning.

Forsøget viste at: ”personer der var i stand til at opnå Høj kohærent score i deres ECG-frekvensspektrum, alene gennem deres følelsesmæssige intention, var i stand til at ændre spiralstrukturen på Dna’et. ”

En af forsøgspersonerne som følte sig frustreret over at skulle frembringe HjerteEnergi, fik en lav score i ECG-frekvensslktratet, hvilket betød ” Dna’et udviste tydelige tegn på kraftig spiralsammensnoning”. Denne kraftige sammensnoning medførte en strukturel forandring af Dna’ets vigtige basepar.

Da forskerne kunne registrere deltagernes intentioner og følelser på Dna’et, ønskede de at afklare om deltagerne bevidst kunne påvirke Dna’ets sammensnoning.

  • En deltager fik udleveret 3 identiske DNA. Han skulle herefter forsøge at påvirke de første testglas, således at Dna’ets spiralstruktur blev mindre opstrammet, men han skulle undgå at påvirke det 3’die glas. Det lod sig gøre.
  • Der blev lavet forsøg med DNA test glas på afstand. Var det muligt at ændre Dna’ets struktur ved at sende HjerteEnergi på større afstand? Forsøget viste, at det var muligt både at øge intensiteten af Dna’ets spiralsammenordning og at de kunne påvirke, at Dna’et blev mindre opstrammet.
 • Dette på trods af de befandt sig næsten 1 kilometer væk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *