Fakta om Hjernen!

 

 

 Fakta om Hjernen

 •  Hjernen arbejder hele døgnet rundt.
 •  Den sørger hele tiden for, at du trækker vejret, og at dit hjerte slår.
 •  Når du sover, rydder den op i alle de ting, du har oplevet i løbet af dagen.

Hjernen kan deles op i forskellige områder, der styrer forskellige ting. Overordnet er hjernen delt i to hjernehalvdele. Som regel er det den venstre del (logisk), der bestemmer mest. Denne halvdel bestemmer over tale, skrivning, hvordan du løser matematikopgaver osv.

Hjernen indeholder flere milliarder små nerveceller. De kaldes neuroner. Hjernen sender og modtager signaler til og fra kroppen gennem nervebanerne.

Nervebanerne går fra hjernen ned gennem rygmarven og forgrener sig ud i hele kroppen. Du har cirka 150.000 km nervetråde i hele din krop.

 

Hjernen vokser!

Når du lærer noget, opstår der nye forbindelser mellem hjernecellerne. Næste gang du gør det, har du allerede forbindelserne. Derfor føles det nemmere. Hjernen vokser i takt med dig.

En voksen hjerne er tre gange større end hjernen på en nyfødt baby. Efterhånden som hjernen vokser, folder den sig sammen så den kan være i hovedet.

Er vi ved at udvikle en “ny hjerne”?

“Tænke centeret” ligger i frontlapperne!

Hjernen / Sanser
Hjernen / Sanser

 

Vores liv er ændret fra at være meget fysisk betonet til at være mere stillesiddende og tænkende. Vi har fået hjælpemidler til alt både i Industrien og i vores hjem som gør, at det fysiske arbejde er blevet væsentligt minimeret.

Nogle af de hjælpemidler vi har fået er PC / IPAD / Tlf / TV –, der bringer os i kontakt med omverden med et “klik”.

Vi behøver ikke at bevæge os ud i det “grønne” – Gennem disse medier ved vi:

 •  Hvad vores venner og familie laver “i dag”
 •  Hvad de spiser!
 •  Om de er lykkelige!
 •  Hvad der sker i alle dele af verden.

At “læse” om alt hvad der sker derude kræver megen lidt brug af “hjernens kapacitet”

Det er hoved saglig hjernedelen: “Tænke”, man bruger og lidt syn, lidt forståelse og lidt hørelse. Dermed er det også især frontlapperne, der udvikles.

(Da der ikke er nogen dialog i gang betyder det, at både syn, forståelse, hørelse oplever en envejskommunikation, hvilket i sig selv ikke giver den store udvikling).

Gennem undersøgelse af hjernen ved man, at “kontrol centret” sidder i tilknytning til med “frontlapper”!

Derfor må man gå ud fra, at jo mere vi udvikler frontlapperne gennem “tænkning”, så udvikles vores evne til KONTROL også? Og igen kan man herfra udvikle en form for: Autisme og Perfektionisme?

(Da der ikke kan skabes en “Helhed” af billedet uden en dialog, betyder det, at Kontrol centret, der ligger i venstre side af hjernedelen er den del, der udvikles mest.)

 

Venstre  / Frontlapper / Højre

Præcision                            Sprog

Overblik                              Analyse Helhed af billedet

Hjernen Kontrol

 

 Børn

Du er en voksen person og du kan selv bestemme hvad du vil gøre med dit liv!

Hvad med børnene? – Det er de voksne, der skal passe på børnene, og lære dem hvordan de skal “navigere” i deres liv.

Det samme sker for dem!

Er det derfor, der er så mange børn der får diagnoser som: ADHD – Autisme?

 •  Som ikke kan fungere i skolen.
 •  Som ikke skabe venner, de kan lege med?
 •  Som ikke kan sidde stille og “høre efter”?
 •  Som bliver voldsomt irriterede hvis de bliver forstyrret?
 •  Som har det svært ved at være i “rum” med mange mennesker?

Børn “spejler” sig i deres forældre!

Hvad sker der med børn, som har forældre, der hele tiden er “on line” til et medie:

 •  Som kan forstyrre en vigtig samtale mellem barn og forældre og Som bipper løs når, der er mail, sms, eller en ny besked på facebook.

Hvad betyder dette for et barns udvikling? ER det skadelig at være “on line”? Snakken går rundt omkring – om det er skadeligt for børn/voksne at sidde med en IPAD el. andet i stedet for at lege med andre børn?

Vi behøver ikke at vente på at forskningen finder ud af, om det er skadeligt eller ikke!

Hvis du føler:

 •  Dit liv er gråt
 •  Du er ensom
 •  Du har et barn, som ikke kan “høre efter” – er urolig / aggressiv
 •  Du har mistet overblikket
 •  Du ingen energi har

Forsøg:

Prøv at slukke for alle “medier” i 4 uger – giv dig selv og dine børn “fri” fra disse, om aftenen og på fridage…

 

Hvad kom først Hønen eller ægget?

Der har ikke altid været “medier” til stede i vores liv!

Det fænomen at børn og voksne har en dårlig evne til fungere, hvad indlæring og social samvær angår, har altid være til stede.

I dag har vi blot fået “en trussel” mere, som rammer flere mennesker,  i form af “medier”, som kan forstyrre vores evne til at udvikle os til “hele mennesker”! Hvilket vil sige at vi i dag har flere og flere mennesker med diagnoser som ADHD, autisme og depression.

Symptomerne for ADHD hos børn klassificeres indenfor 3 undertyper:

 1. Overvejende uopmærksom type.
 2. Overvejende hyperaktiv-impulsiv type,
 3. Eller en kombineret type, hvis kriterierne for begge undertyper er opfyldt

Tidligere havde mennesket mere “fysisk” arbejde, og kunne gennem dette komme af med daglige frustrationer. Børn havde ikke så meget legetøj, og det de havde, krævede noget af deres fantasi, hvilket de udviklede sig igennem.

I dag forsøger mange at finde årsagen til en eventuel “skævhed” i kroppen, i den kost der spises og tilsætningsstoffer i legetøj osv.

Mange skævheder opstår i barndommen gennem:

 1. For meget Opmærksomhed – Barnet er hele tiden i centrum og den voksne giver hjælp til alt hvad der sker i barnets opvækst. Derved lærer barnet ikke at klare daglige problemer selv.
 2. For lidt Opmærksomhed – Barnet oplever at blive overset og ikke hørt på, eller taget alvorligt.
 3. Forkert Opmærksomhed – Barnet oplever at blive rost for alt hvad det gør, og oplever sig selv som et barn uden “grænser” – Prinser og Prinsesser!

Uanset om det er punkt 1-2-3, så har det indflydelse på hvordan barnet udvikler sin hjerne og sin evne til at navigere i livet senere hen.

 

NB: Det er desværre ikke lykkedes at lave denne Blog som oprindeligt tænkt, du er velkommen til at skrive til mig, og få det det originale indlæg sendt.

 

Ny-Livsenergi

 Birthe Bugtrup

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *